BANNER1

PRAKTIJK VOOR ORTHOPEDAGOGIEK ’T ZEGGELT

Praktijk voor Orthopedagogiek ’t Zeggelt is een particuliere praktijk
voor het verlenen van hulp bij sociaal-emotionele problematiek, verstandelijke beperkingen en/of leerproblemen bij kinderen, jongeren (0-18 jaar) en volwassenen.

Merle Rouweler-Smulders, orthopedagoog NVO, heeft veel ervaring
met kinderen en volwassenen met gedragsproblemen, (licht) verstandelijke beperkingen en leerproblemen. Daarnaast werkt zij met kinderen en volwassenen waarbij sprake is van een autisme-spectrumstoornis (ASS), AD(H)D, sociaal-emotionele problemen en hechtingsproblematiek.

U kunt terecht voor diagnostisch onderzoek naar leer-,
gedrags- en opvoedingsproblemen (in samenwerking met
een gz-psycholoog/orthopedagoog generalist),
deskundig advies, behandeling, begeleiding en trainingen.